ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Aπολυτήριο Λυκείου,Γενικό Λύκειο Βέλου Κορινθίας.

Πανεπιστήμιο Τιμισοάρας,Ρουμανία,Σχολή Φιλολογίας,Φιλοσοφίας και Ιστορίας.Προπαρασκευαστικό έτος εκμάθησης ρουμάνικης γλώσσας.Βαθμός πτυχίου 8,5/10.

Πανεπιστήμιο Iατρικής ΄΄ΒΙΚΤΩΡ ΜΠΑΜΠΕΣ΄΄, Τιμισοάρα Ρουμανία. Βαθμός πτυχίου 8,01/10.
Διπλωματική εργασία:΄΄Θεραπεία γαστροοισοφαγικής παλινδρομικής νόσου με Προκινητικούς παράγοντες,Η2 ανταγωνιστές και Αναστολείς Αντλίας Πρωτονίων΄΄Βαθμός 10/10.

Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)

Xορήγηση Άδειας Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος

Eκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ως ιατρός άνευ ειδικότητος:

  • ΣΤΕΠ,Τάγμα Υγειονομικού,Μυτιλήνη
  • 411 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Τριπόλεως.

Εκπλήρωση Υποχρεωτικής Υπηρεσίας Υπαίθρου.
-Τρίμηνη εκπαίδευση σε τακτικά Παθολογικά, Χειρουργικά και Καρδιολογικά Εξωτερικά Ιατρεία και αντίστοιχα Ιατρεία Επειγόντων Περιστατικών ,Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης.
-15μηνη υπηρεσία στο Π.Ι Συκαμινέας Λέσβου(άγονο).

Άμμισθος Συνεργάτης Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου,EUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσ/νίκης, Διευθυντής: Αλ.Κωφοκώτσιος.

Ειδικευόμενος Παθολογίας στην Παθολογική Κλινική του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κορίνθου, Διευθυντής: Δρ.Χρ.Παρθενίου.

Συνεργάτης Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου,EUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσ/νίκης, Διευθυντής: Αλ.Κωφοκώτσιος.

Ειδικευόμενος στην Γαστρεντερολογική-Ογκολογική Κλινική Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», Διευθυντής: Δρ.Αν.Ταρπάγκος.
Κατά την διάρκεια της εξειδίκευση μου στην γαστρεντερολογία είχα την δυνατότητα:
1) εκπαίδευσης στην κλινική γαστρεντερολογία, με παρακολούθηση νοσηλευόμενων ασθενών και ασθενών εξωτερικών ιατρείων τόσο της κλινικής όσο και της Μονάδας Προληπτικού Ελέγχου Πεπτικού (Υπεύθυνος: Α. Ταρπάγκος)
2) απόκτησης εμπειρίας στον ολοκληρωμένο χειρισμό, από τη διάγνωση ως τη θεραπεία, ασθενών με νεοπλάσματα πεπτικού.
3) πραγματοποίησης μεγάλου αριθμού και ποικιλίας διαγνωστικών και θεραπευτικών ενδοσκοπικών πράξεων και συγκεκριμένα:
-Διαγνωστικές Οισοφαγογαστροσκοπήσεις-Κολονοσκοπήσεις
-Ενδοσκοπικές Πολυπεκτομές
-Ενδοσκοπικές Αιμοστάσεις μηχανικές (απολινώσεις, EndoClips), θερμικές (APC), έγχυσης ουσιών (αδρεναλίνης)
-Διαστολών καλοήθων και κακοήθων στενώσεων
-Τοποθέτηση ενδοαυλικών ενδοπροσθέσεων (stents)
-Τοποθέτηση ενδοσκοπικών γαστροστομιών
-Ενδοσκοπικές Παλίνδρομες Χολαγγειοπαγκρεατογραφίες (ERCP)

Clinical fellow, Royal Infirmary of Edinburgh, Centre for Liver and Digestive Disease. Υπότροφος της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας υπό την επίβλεψη του καθηγητή John N. Plevris.

Παράταση ειδικότητας στη Γαστρεντερολογική-Ογκολογική κλινική ΑΝΘ «Θεαγένειο»

Λήψη τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γαστρεντερολογίας.

Ιδιώτης Γαστρεντερολόγος,
Ιατρείο: Λεωφ. Παπανικολάου 140, Πεύκα Θεσ/νίκης
Ενδοσκοπικό εργαστήριο EUROMEDICA Γενική Κλινική Θεσ/νίκης.

Εξειδίκευση στην επεμβατική ενδοσκόπηση / ERCP στο Αρεταίειο νοσ. Αθηνών – τμήμα επεμβατικής ενδοσκόπησης υπό την επίβλεψη του Καθηγητή χειρουργικής Πολυδώρου Ανδρέα και του επικ. Καθηγητή χειρουργικής Βεζάκη Αντώνιου.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Ελληνικά (μητρική)

Αγγλικά:Certificate of Proficiency, University of Michigan, First Certificate in English, University of Cambridge
Γαλλικά:Certificat de Langue Francaice, Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

Ρουμάνικα:Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου II,Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε Ελληνικά Συνέδρια

Κ.Σουφλέρης, Λ Μπάρτζης, Δ Πάικος, Σ Ανίσογλου , Δ Τζιλβές, Γ Λαζαράκη, Ε Γαβαλάς, Ο Γιουλεμέ, Α Ταρπάγκος
Προοπτική μελέτη σύγκρισης Προποφόλης-Συμβατικής καταστολής στην ενδοσκοπική τοποθέτηση ενδοπροσθέσεων σε ασθενείς με κακοήθεις στενώσεις χοληφόρων. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.Annals of Gastroenterology 2013;25(Suppl):53


Κ Σκόρδας, Δ Πάικος, Δ Τζιλβές, Ι Πιλπιλίδης, Κ Σουφλέρης, Λ Μπάρτζης, Α Ταρπάγκος
Αντιμετώπιση αιμορροιδοπάθειας με την τεχνική O’REGAN.Η 7ετής εμπειρία της κλινικής μας. 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.Annals of Gastroenterology 2013;25(Suppl):40


Μπάρτζης Λ, Τζιλβές Δ, Πάικος Δ, Λαζαράκη Γ, Κουκάκη Α, Κοκκινάκης Χ, Φιλιππίδης Α, Ταρπάγκος Α.
Διαδερμική Διηπατική Παροχέτευση Χοληφόρων σε κακοήθη αποφρακτικό ίκτερο. 32o Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.Annals of Gastroenterology 2012;25(Suppl):46


Σκόρδας Κ, Πάικος Δ, Λαζαράκη Γ, Τζιλβές Δ,Γεράκης Ι, Μπάρτζης Λ, Παρίση Ι, Ταρπάγκος Α.
Παρουσίαση ασθενούς με Lemmel Syndrome ως σπάνια αιτία παραφατέρειου εκκολπώματος και αποφρακτικού ικτέρου. 32o Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.Annals of Gastroenterology 2012;25(Suppl):45


Σκόρδας Κ ,Πάικος Δ, Τζιλβές Δ, Λαζαράκη Γ, Μπάρτζης Λ, Γεράκης Ι, Παρίση Ι, Ταρπάγκος Α.
Σχέση ανάμεσα σε παραφατέρειο εκκόλπωμα και διαταραχέχες χολοπαγκρατικού συστήματους. 32o Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.Annals of Gastroenterology 2012;25(Suppl):45


Λαζαράκη Γ, Μπάρτζης Λ, Τζιλβές Δ, Πάικος Δ, Πιλπιλίδης Ι, Σουφλέρης Κ, Σκόρδας Κ, Ταρπάγκος Α.
Αυτοεκτεινόμενες Μεταλλικές Προθέσεις (ΑΜΠ) για Γαστροδωδεκακτυλική απόφραξη κακοήθους αιτιολογίας:Η εμπειρία ενός τριτοβάθμιου κέντρου. 31o Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας. Annals of Gastroenterology 2011;24(Suppl):29


Μπάρτζης Λ, Τζιλβές Δ, Λαζαράκη Γ, Πιλπιλίδης Ι, Βαχτσεβάνος Μ, Κυνηγού Μ, Παπαφυλάκη Σ, Χατζηνάκος Γ, Ταρπάγκος Α.
Τοποθέτηση Διαδερμικής Ενδοσκοπικής Γαστροστομίας (PEG) σε ασθενείς με καρκίνο Κεφαλής-Τραχήλου. 31o Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.Annals of Gastroenterology  2011;24(Suppl):30


Πάικος Δ, Μπάρτζης Λ, Γεράκης Ι, Παπαφυλάκη Σ, Τζιλβές Δ, Λαζαράκη Γ, Πιλπιλίδης Ι, Ταρπάγκος Α.
Υπερεκλεκτικός Εμβολισμός της Γαστροδωδεκαδακτυλικής Αρτηρίας στην αντιμετώπιση αιμορραγίας από διήθηση του 12δακτύλου σε έδαφος καρκίνου καφαλής παγκρέατος. 31o Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.Annals of Gastroenterology 2011;24(Suppl):34


Λαζαράκη Γ, Μεταλλίδης Σ, Τζιλβές Δ, Μπάρτζης Λ, Πάικος Δ, Πιλπιλίδης Ι, Ταρπάγκος Α.
Ασθενής με Ελκος Πρωκτού Φυματιώδους αιτιολογίας και Περιτοναική Μάζα. 31o Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.Annals of Gastroenterology 2011;24(Suppl):40


Γερά κης Ι, Τζιλβές Δ, Πάικος Δ, Σουφλέρης Κ, Φόβος Α, Μπάρτζης Λ, Σκόρδας Κ, Ταρπάγκος Α, Βέσκου Θ, Γκουντρίδου Κ, Σωρηριάδου Δ, Αβραάμ Ο.
Η εφαρμογή της Ενδοσκοπικής Παλίνδρομης Χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (ERCP) σε ογκολογικό νοσοκομείο:καταγραφή εμπειρίας. 31o Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.Annals of Gastroenterology 2011;24(Suppl):55


Κυριαζής Ι, Μπόμπολας Π, Μπάρτζης Λ, Κατσαρέ Ζ, Λαλούσης Α, Κληματσάκη Κ, Μενδρινός Δ, Μπαλλά Μ, Μέλλος Χ, Συριάνος Ν, Παρθενίου Χ.
Χαρακτηριστικά και Παράγοντες Κινδύνου σε ασθενείς με Αιμορραγία Ανώτερου Πεπτικού. 28o Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.Annals of Gastroenterology 2008;21(Suppl):52


Kyriazis I, Bobolas P, Mendrinos D, Balla M, Panagopoulou P, Bartzis L, Katsare Z, Klimatsaki K, Lalousis A, Malios I, Zafeiri K, Kokolias Th, Syrianos N, Deda E, Pavlidou Ch, Papavasiliou E, Katsilambros N.
Breastfeeding duration in new-born babies and future obesity prevalence in childhood. 8th Macedonian congress on Nutrition and Dietetics,3rd Balkan Congress on Obesity,Oct 2008


Kyriazis I, Mendrinos D, Balla M, Korovesis K, Bobolas P, Presvelos D, Katsare Z, Bartzis L, Mallios I, Kokolias Th, Lalousis A, Deda E, Syrianos N, Partheniou Ch.
Νutrtional and other related factors that lead to obesity in elementary school children. 8th Macedonian congress on Nutrition and Dietetics,3rd Balkan Congress on Obesity,Oct 2008

Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια/Περιοδικά :

Koulaouzidis A, Sipponen T, Nemeth A, Makins R, Kopylov U, Nadler M, Giannakou A, Yung DE, Johansson GW, Bartzis L, Thorlacius H, Seidman EG, Eliakim R, Plevris JN, Toth E.
Association Between Fecal Calprotectin Levels and Small-bowel Inflammation Score in Capsule Endoscopy: A Multicenter Retrospective Study. Dig Dis Sci. 2016 Jul;61(7):2033-40.


Konstantinos J. Dabos, Diana E. Yung, Leonidas Bartzis, Peter C. Hayes, John N. Plevris, Anastasios Koulaouzidis
Small bowel capsule endoscopy and portal hypertensive enteropathy in cirrhotic patients: results from a tertiary referral centre. ANNALS of Hepatology, May-June, Vol. 15 No. 3, 2016: 394-401


Leonidas Bartzis, Sarah Douglas, Konstantinos J. Dabos and Anastasios Koulaouzidis
Terminal Ileum Land Marking in Small-Bowel Capsule Endoscopy. Global Journal of Gastroenterology & Hepatology, 2015, Vol. 3, No. 1


Anastasios Koulaouzidis, Alexandros Karargyris, Andry Giannakou, Yun Lin Ang, Konstantinos J. Dabos, Leonidas Bartzis, Andrew J. Bathgate, Peter C. Hayes and John N. Plevris.
The Use of Three-Dimensional Reconstruction Software in Oesophageal Capsule Endoscopy: A Pilot Study from Edinburgh. Global Journal of Gastroenterology & Hepatology, 2014, Vol.2, No.3


Bartzis L, Koulaouzidis A.
String-mounted double-headed capsule and Z-line detection: is string really the thing?Eur J Gastroenterol Hepatol. 2014 Jun;26(6):685-6


L.Bartzis, M.MacNeill, P.Fineron, A.Koulaouzidis
Macroscopic findings in microscopic (collagenous) colitis; an update of Edinburgh-Poster presentation. Falk Symposium, May 2014, Paris


L.Bartzis, A.Koulaouzidis
The use of small bowel capsule endoscopy in the octogenarians group; the Edinburgh experience. Gut 2014;63(suppl 1):A44, UEGW 2014.


A Koulaouzidis, L Bartzis, S Douglas, John N Plevris
Lateral-viewing capsule endoscopy experience from an academic centre in Scotland. UEGW 2014


A Koulaouzidis, K Sjoberg, L Bartzis, M MacNeill, A Nemeth, G Wurm Johansson, P Finnneron, A J. Lucendo, E Toth
Macroscopic endoscopy findings of collagenous colitis; a three-centre experience. UEGW 2014


A Koulaouzidis, T Sipponen, E Toth, R Makins, U Kopylov, L Bartzis, A Nemeth, G Wurm Johansson, M Nadler, A Eliakim, E Seidman, John N Plevris
Correlation between faecal calprotectin and lewis score in small-bowel capsule endoscopy; a multicentre study. UEGW 2014


Kyriazis I, Mendrinos D, Zervas E, Bobolas P, Lalousis A, Deda E, Christodoulou G, Diakoumopoulos A, Katsare Z ,Giolis A, Mellos Ch, Bartzis L, Klimatsaki K, Georgaki S, Partheniou Ch, Patsiogiannis G.
Evaluation of the metabolic profile in hospitalized individuals with ischaemic stroke.International Journal of Stroke,Sept 2008,vol 3,Suppl.1,262


Kyriazis I, Mendrinos D, Zervas E, Korovesis K, Presvelos D, Bobolas P, Lalousis A, Dikoumopoulos A, Christodoulou G, Deda E, Katsare Z, Mellos Ch,, Bartzis L, Georgaki S, Partheniou Ch, Patsiogiannis G.
Cardiovascular and metabolic risk factors in hypertensive individuals with ischaemic stroke.International Journal of Stroke,Sept 2008,vol 3,Suppl.1,373


Kyriazis I, Mendrinos D, Korovesis K, Bobolas P, Presvelos D Lalousis A, Diakoumopoulos A, Christodoulou G, Katsare Z, Giolis A, Mellos Ch,, Bartzis L, Georgaki S, Partheniou Ch, Patsiogiannis G.
Compliance of secondary prevention of postdischarged patients with ischaemic stroke. International Journal of Stroke,Sept 2008,vol 3,Suppl.1,432


Kyriazis I, Koutsovasillis A, Bobolas P, Giolis A, Katsare Z, Bartzis L, Syrianos N, Mellos Ch, Presvelos D, Malios I, Mendrinos D, Partheniou Ch.
Assessment of knowledge level of antidiabetic treatment in type 2 diabetic patients.Therapeutic Patient Education,Budapest,Nov 2008


Kyriazis I, Koutsovasilis A, Korovesis K, Mendrinos D, Bobolas P, Giolis A, Katsare Z, Bartzis L, Syrianos N, Malios I, Christodoulou G, Diakoumopoulos A, Partheniou Ch. Disease self awareness in patients with type 2 diabetes mellitus. Therapeutic Patient Education,Budapest,Nov 2008


Kyriazis I, Mendrinos D, Mytas D, Manias A, Diakoumopoulos A, Bader M, Georgali L, Lalousis A, Koutsovasilis A, Christodoulou G, Giolis A, Bartzis L, Katsare Z, Syrianos N, Mallios I, Kokolias T, Partheniou Ch, Pyrgakis V.
Impact of cigarette smoking on macrovascular complications in type 2 diabetic patients..2nd World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes,Obesity and Hypertension,Barcelona,Nov 2008

Ομιλίες

-Μπάρτζης Λ.
Σύγχρονοι μέθοδοι διερεύνησης παθήσεων λεπτού εντέρου – Ενδοσκοπική κάψουλα’’. 16η Επιστημονική εκδήλωση ΕΠ.Ε.Γ.Ε , Αθήνα,  29/09-30/09/2018


-Μπάρτζης Λ.
Η ασύρματη ενδοσκοπική κάψουλα στη σύγχρονη κλινική πρακτική, καταγραφή προσωπικής εμπειρίας από ένα τριτοβάθμιο κέντρο αναφοράς, RIE, Scotland, UK. 36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Βήμα νέου ερευνητή


-Μπάρτζης Λ.
Καρκίνος παχέος εντέρου. Μεταβολικά και αυτοάνοσα νοσήματα στην καθημερινότητα της ιατρικής. Θεσ/νίκη, Φεβρουάριος 2015


-Σκόρδας Κ, Μπάρτζης Λ.
Ασθενής με ικτερική συνδρομή μετά χολοκυστεκτομή.Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Γαστρεντερολογίας.. Θεσ/νίκη, Σεπτέμβριος 2013, Βήμα ειδικευομένων, 2ο βραβείο


-Μπάρτζης Λ.
Καρκίνος Ορθού με Σύγχρονες Ηπατικές Μεταστάσεις.2η Ετήσια Εαρινή Διημερίδα Επιστημονικών Τμημάτων Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας. Αθήνα, Απρίλιος 2012


-Μπάρτζης Λ, Ταραμπουλούς Δ, Κωφοκώτσιος Α.
Ενδοσκοπική Αντιμετώπιση Οισοφάγου Barrett με Υψηλόβαθμη Δυσπλασία, 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας.

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια με υποχρεωτική παρουσία

-Advanced Life Support.European Resuscitation Council: provider course,2008


-Basic Life Support / Automated External Defibrillation.European Resuscitation Council : provider and instructor course,2007


-Advanced Trauma Life Support.American College of Surgeons,Hellenic National Centre,Athens: provider course,2006

Παρακολούθηση Διεθνών Ενδοσκοπικών Σεμιναρίων

-4th AISDD, Athens International Symposium, 6-7 Ιουνίου 2018, Αθήνα.

Hands-On training ESD + POEM


-Advanced Endoscopy Course:Colonoscopy/GI Bleeding/Biliary and Enteral Stenting,9-12 Ιουνίου 2013,Ρώμη


-30th GEEW (Gastroenterology and Endotherapy European Workshop), 18-20 Ιουνίου 2012,Βρυξέλλες.

Παρακολούθηση Ελληνικών Ιατρικών Συνεδρίων

-17ο Πανελλήνιο συνέριο Ι.Φ.Ν.Ε, Θεσσαλονίκη, 18/05-20/05/2018


-37ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 05/11-07/11/2017


-16ο Πανελλήνιο συνέριο Ι.Φ.Ν.Ε, Ναύπλιο, 09/06-11/06/2017


-36ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 24/11-27/11/2016


-15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ι.Φ.Ν.Ε. Ιωάννινα 3/6-5/6/2016


-34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, Αθήνα, 4/12-6/12/2014


-33o Πανελλήνιο Συνέδριο Γστρεντερολογίας,Θεσσαλονίκη,5/12-7/12/2013


-32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας,Αθήνα,29/11-1/12/2012


-31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας,Θεσσαλονίκη,6/10-8/10/2011


-10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ι.Φ.Ν.Ε.,Καλαμάτα,27/5-29/5/2011


-30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας,Αθήνα,11/11-14/11/2010


-2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου,Λουτράκι, 28/05-30/05/2009


-14ο Ελληνικό Συνέδριο για το Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού,Αθήνα,6/3-7/3/2009


-1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου, Λουτράκι, 29/05-31/05/2008


-28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας,Αθήνα,13/11-16/11/2008


-Ημερίδες Μεταβολισμού 13η Χρονιά,Αθήνα,7/5-11/5/2008


-27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας,Θεσσαλονίκη,4/10-7/10/2007


-24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας,Αθήνα,6/11-9/11/2004


-30ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,Αθήνα 27/4-1/5/2004


-29ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,Αθήνα 20/4-24/5/2003


-28ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο,Αθήνα 21/5-25/5/2002

Παρακολούθηση Ελληνικών Σεμιναρίων,Συμποσίων,Ημερίδων,Διημερίδων

-16η Επιστημονική εκδήλωση ΕΠ.Ε.Γ.Ε “Παθήσεις Λεπτού και Παχέος Εντέρου’’ , Aθήνα, 29/09-30/09/2018


-Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 03-04/10/2014


-Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 20-21/09/2013


-Νευροενδοκρινείς όγκοι γαστρεντερικού:προσέγγιση από διάφορες ειδικότητες, Θεσσαλονίκη,30/03/2013


-Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο, Επίκαιρα Θέματα Γαστρεντερολογίας, Θεσσαλονίκη, 21/1/2012


-Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία,Αθήνα,18-19/2/1011


-Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο-Βήμα Ειδικευομένων, Θεσσαλονίκη, 12/2/2011


-Νευροενδοκρινή Νεοπλάσματα,Θεσσαλονίκη,28-29/1/2011


-Νεότερα δεδομένα στη θεραπευτική αντιμετώπιση των Νεοπλασμάτων του Πεπτικού,Θεσσαλονίκη,27/11/2010


-Ηλεκτρολυτικές διαταραχές και διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, Αθήνα, 23/2/2008


-Νέοι ορίζοντες στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και των άλλων παραγόντων που σχετίζονται με την παχυσαρκία, Λουτράκι, 18-19/05/2007


-Σεμινάριο Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης,Θεσσαλονίκη,3/11/2013


-Λοιμώξεις:Από την Πρόληψη στη Θεραπεία,Λουτράκι,1/12/2006


-Η Παχυσαρκία είναι νόσος,Λουτράκι,20/5/2005


-Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Αθήνα, 21-25/2005


-Ημέρες Παθολογίας,Αθήνα,2-3/4.2004


– Ημέρες Παθολογίας,Αθήνα,18-19/4/2003


-Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Καρδιολογικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου 2003-2004,Κόρινθος


-Εξελίξεις στην Ογκολογία,Πάτρα,13-14/12/2002

Συμμετοχή στα Ενδοκλινικά Μαθήματα της Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΑΝΘ Θεαγένειο / Βιβλιογραφικές Ενημερώσεις

-Ραδιοεμβολισμός με Ytrium-90 για ενδιάμεσο-προχωρημένο ΗΚΚ.Ενδοκλινικά μαθήματα 2013-2014


-H καθυστερημένη ενδοσκόπηση αυξάνει τα ποσοστά επαναιμορραγίας και θνητότητας στους ασθενείς με αιματέμεση και ενεργό κιρσική αιμορραγία,Ενδοκλινικά μαθήματα 2012-2013


-Η απόφαση για επανάληψη του χημειοεμβολισμού σε ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα-το μοντέλο ART, Ενδοκλινικά μαθήματα 2012-2013


-CT Colonography για τον εντοπισμό σύγχρονων νεοπλασματικών βλαβών σε ασθενείς με αποφράσσων κολοορθικό καρκίνο, Ενδοκλινικά μαθήματα 2012-2013


-Χορήγηση Αλβουμίνης σε λοιμώξεις πλην αυτόματης βακτηριακής περοτονίτιδας στην κίρρωση, Ενδοκλινικά μαθήματα 2012-2013


-Η επίδραση της ποιότητας της προετοιμασίας της κολονοσκόπησης στην ανίχνευση αδενωμάτων, Ενδοκλινικά μαθήματα 2011-2012


-Χρήση Μεταλλικών Προθέσεων ως ενδιάμεση αντιμετώπιση της κακόηθους απόφραξης παχέος εντέρου μέχρι τη χειρουργική επέμβαση, Ενδοκλινικά μαθήματα 2011-2012 Ενδοκλινικά μαθήματα 2011-2012


-Μετακτινικές βλάβες ΓΕΣ, Ενδοκλινικά μαθήματα 2010-2011


-Ελκώδης Κολίτιδα:Θεραπεία,Παρακολούθηση Ενεργότητας και Ανταπόκρισης στη Θεραπεία. Ενδοκλινικά μαθήματα 2010-2011